PRODUKTY

Elektrická část:

Odpojovače baterie: FR17, FR18,FR19,FR36,FR37 … na 24V , 110Vss v 2-5 pólovém provedení

Přepojovače a uzemňovače troleje: FR33, FR34, FR35, FR39, FR44, FR49, FR41,FR43, …na 750V, 600V s pojistkami IP11 a IP13

Stejnosměrné relé: RA441, RD11,RA221, RA 226, RA227 - všeobecné použití a signalizace

RA448, RA35, RA110, RA221 - blokovací a izolační
RA 39 - blokovací se západkou
RA16, RA17, RA10 - signalizační relé proudu
RE21, RA104 - shuntovací
RP 810 - pomocné relé

Ovládací napětí: 6Vss - 110Vss
Jmenovitý proud: 1 – 4 A
Stejnosměrné stykače :

SE11 pomocné obvody 16A/750V
SA261 pomocné obvody 63A/110v
SA781 silové obvody 200A/750V
SC11 shunty -loko 500A/110V
SC12 shunty –tram. 200A/110V
SG15 silové obvody 350A/750V
SG11 silové obvody - nahrazeno SG15
SA19 silové obvody
SG13 silové obvody - nahrazeno SG14
SG14 silové obvody 350A/110V
SD12 linkový pneumatický stykač bez ventilu
SD11 linkový pneumatický stykač s ventilem EV51 1000A/750V
SL 11 linkový stykač s MR tramvajový 350A/750V
Provedení hlavních a pomocných kontaktů dle požadavku.

Typy pomocných kontaktů :CA 14 1/1, 1/2, 2/1, 0 /1, CA13, SM34
Příklad :
Stykač SA781, 1/1, 24V, Cu - pomocné kontakty 1/1, cívka 24V, hlavní dotek Cu
Stykač SC12, 2/0, 110V, Ag - pomocné kontakty 2/0, cívka 110V, hlavní dotek s Ag
Materiál zhášecích komor: Sindanyo , Delmat, UPM71

Elektromagnetické ventily : EV51, EV56, EV57 / 110V, 48V, 24VDC 5-10bar
Stopmagnety : FA12, FA22
Kontroléry a řadiče : HH69, HH84 HH88, HH85, HH59, HH77, HH102 přepínače směru PZ 702
Kompenzátory:
Regulátory napětí budícího dynama a motorgenerátoru : GC11 , GC12 , GC25PA
Stavěče otáček : BC11
Skříň s regulačními odpory : OR28, OR 2
Doběhové spínače : BA25, BD18
Tramvajové zvonce : FK14 / 12-24VDC
Čidla napětí a proudu, skluzové ochrany : GA33, GA28, GA22, GA39, GA29, GA19, GA20 , GA23
Trakční svorkovnice 600V a svorkovnice čelistí na 24V.
Brzdové odpory: OR35
Válečkové odporníky OV :

OV 1 0,5-5A / 2,5-92 Ohm
OV 2 0,5-2,5A /16,5-140 Ohm
OV 3 0,5-2,5A /20 - 180 Ohm
OV 4 5 - 7 A / 3,6 - 6 Ohm
Přiklad OV1 8 3 - rezistor s třemi nastavitelnými vývody
Počet vývodů : 2 - 5

Bezinduktivní odpory : OV 2 8 2
Kolejnicové brzdy : FC33 , FC34,FC41, FC42
Pantografy : KE13, KE16, KE21,KE22,KE25,KE26,KE28
Pedály pískovače a pedály bezpečnosti
Trakční motory, motorgenerátory a pomocné pohony

TE 022, TE023, TE 026, TE028, TE 033, MG90S, MG112, TE006, TE015, TE019, TE005
SMD 16 Ab, SMD 5001, SMD 5003, MB132M, NK3K8, K2UR207, FK3K8S , PK3K5H

Držáky uhlíků : Rta1032, 2Str1232, SO 0612, S0 1020, 3Str2532, SM2032, SP1625, SP1225
Trubkové pojistky IP11, IP13 v řadě : 4,6,10,16,20 A / 600 -750V
Papírové pojistky v řadě : 2,4, 6,10,15,20,30,40,60 A / 24V
Mezivozové propojky : MZ24 a MZ30
Tlumivky, reaktory a přesytky: OE44, OE45,OE42, OE43, L11-L12, L12-L13,
Motorventilátory: RSZF250, RVEA315,
Izolátory a průchodky: materiál- keramika, steatit, kordierit
Přepínače: VS16, VS32, T6G, T6B, T6H, T6A, T6D, PAL
Kalorifery: XJ17
Časová relé a časové spínače: PE16, PE18.ČR4B01-15
Blok střídače: STN - PB13, PB15
Brzdiče: LA20, LA 13, LA11
Tachografy a tachoalternátory: TAP24-4, TAT14 , J13A1, J13A4
Regulátory: GC23P, GC38P
Statické měniče: 600V/24V, 3,9kW - typ UKSBR -DB
Pulzní měniče: PB15 PB,55 měniče s možností rekuperace- elektrodynamická brzda - TV8

Mechanická část

Kotoučové a čelisťové brzdy MB225 tramvají
Tramvajová spřáhla T3
Automatická spřáhla typ ESW
Díly převodovek
Náboje kol
Elastické vložky vypružení kol
Gumové prstence vypružení podvozku / tři druhy tvrdosti /
Gumové koberce rýhované
Dielektrické koberce
Pryžová těsnění
Stěrače
Měchy motorů a přechodové měchy kloubových tramvají KT4, KT8
Kardany a kardanové kříže

Dovozové díly:

Bleskojistky – svodiče přepětí GZM 0,9 , GZM 4, GXS 1,4 , GXS 5,6
Zářivkové měniče - střídače Teknoware
Vodiče LGL pro vinutí kotev trakčních motorů v izolaci H- Wieretechnology

IGBT tranzistory FZ800R16FK4 a jejich budiče

WG12020 Tyristory - Westcode
Pojistky Littlefuse 40A, 60A/24V - GB
Kardany a kardanové klouby tramvají - A, SRN, Soko
Stykače a spínače fa Schaltbau S137, S165, …SRN
Relé Nieaf - Smitt D-U202, 201LT ,…NL
Pantografy a jejich díly od fa Stemmann- SRN
Uhlíky RE28N6 , Shunk, HKF -SRN, NL
Převodníky napětí a proudu LEM-SCH
Odrušovací kondenzátory Rodestein , RFT, Siemens
Tachografy Hazler
Vypínače Sécheron
Díly komor Sindanyo, Delmat, GB, SRN,
Samomazná pouzdra hlavního čepu tramvají - SRN
Bezpečnostní kladívka -SRN
Siemens pojistky 63 A/750V a jejich příslušenství - SRN
Měniče Cegelec
IGBT tranzistory GA100TS-120U
Varistory B72260-B551-K1
Relé 26.72.01, 50A 24V
Tramvajové skla - okna čelní, boční- SRN
Wago svorky
SKF ložiska
FAG kroužky
EAO - Olten tlačítka, přepínače, signalizační prvky
ILME svorky
Harting konektory
Salzer přepínače
(c) Karel Koliš 2007